Algemene voorwaarden

De gegevens van Connect B.V

Connect B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als statutaire naam Connect B.V., gevestigd te Reinoutlaan 13 aan het adres Reinoutlan 13, 5665 AM, Geldrop. Je kunt Connect bereiken via het e-mailadres [email protected]. Connect is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69288364 en haar btw nummer is NL857817784B01.

Service en Contractvorming

 • Taxiconnect.nl handelt als een bemiddelaar voor een derde partij (de transport leverancier).
 • Het contract (definitieve overeenkomst) van het voorzien van de transportdienst is tussen u (de Klant) en de derde partij (de Transport Leverancier).
 • Door het reserveren van een service op onze website, gaat u een contract aan met de Transport Leverancier.
 • Reserveringen bij Taxiconnect.nl zijn afhankelijk van beschikbaarheid van de Transport Leverancier en geschikte voertuigen.

Reisgegevens

 • Voor transfers vanaf de luchthaven houdt uw Transport Leverancier rekening met de tijd die overeenkomt met uw vluchtnummer dat door de klant aan de boeking is toegevoegd. De lokale gemiddelde tijd om ingecheckte bagage op te halen en door de douane te komen, wordt opgeteld bij de oorspronkelijk geplande aankomsttijd (max. 90 min).
 • Uw Transport Leverancier zal de aankomsttijd van uw vlucht volgen. Als uw aankomsttijd niet overeenkomt met de tijd die in de boeking wordt vermeld, zal uw Transport Leverancier de vluchttijd als leidende factor behouden.
 • Als het vluchtnummer op een andere luchthaven aankomt dan die is toegevoegd aan de boeking, volgt de bestuurder de ophaaltijd en luchthaven die op uw reservering is toegevoegd anhouden.
 • Vergelijk uw boekingsgegevens met het ontvangstbewijs van uw Transport Leverancier. Eventuele wijzigingen (alle wijzigingen, inclusief vluchtvertragingen) of afwijkingen moeten rechtstreeks aan uw Transport Leverancier worden gemeld via ons systeem (te beheren op onze Website op de pagina ‘Uw boekingen’).
 • Eventuele aanpassingen aan uw vlucht worden in overweging genomen, maar kunnen door de beschikbaarheid van uw chauffeur leiden tot mogelijke wachttijden.
 • Taxiconnect.nl raadt de klant aan via ons systeem contact op te nemen met de Transport Leverancier als de vluchtvertraging meer dan 1 uur duurt. U kunt dit beheren op onze website op de pagina “Uw boekingen”.
 • Gedeelde Transport vervoer biedt luchthaven-hotel-luchthaven diensten. Deze shuttles halen andere passagiers op verschillende bestemmingen op/ af, dus er zullen extra stops zijn onderweg naar je eindbestemming. U zult uw ophaaltijd opnieuw moeten bevestigen wanneer u teruggaat naar de luchthaven, omdat de shuttle volgens een schema werkt. Om de juiste ophaaltijd te bevestigen, controleert u 24/48 uur voor de vertrekdatum bij uw hotelreceptie of er een bericht voor u is achtergelaten of neemt u zelf contact op met uw chauffeur door te bellen naar uw Transport Leverancier dat in uw voucher staat. U kunt hen tevens een bericht sturen via uw boeking.

Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid voor het voorzien van transportdiensten tussen u en de Transport Leverancier is uitsluitend beperkt tot die twee partijen tussen wie de dienst is gecontracteerd.
 • De aansprakelijkheden van Taxiconnect.nl die uit deze overeenkomst voortvloeien zijn beperkt tot die van een derde partij bemiddelaar tussen u en de Transport Leverancier.
 • Iedere aansprakelijkheid als het gevolg van het leveren van transportdiensten zal alleen de verantwoordelijkheid zijn van de Transport Leverancier en hun verzekeringsmaatschappij.
 • Taxiconnect.nl of de Transport Leverancier is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertragingen: inclusief vertragingen veroorzaakt door wachttijd op de luchthaven, schade veroorzaakt door het missen van mogelijke transfers en verbindingen, aansluitende vluchten, indien en voor zover Taxiconnect.nl en / de Transport Leverancier hun werknemers redelijke maatregelen hebben genomen om de schade te voorkomen.
 • Door hierbij in te stemmen, accepteert u dat Taxiconnect.nl op geen enkele manier verantwoordelijk zal zijn voor enige vorm van verlies, kosten of door u aangesproken kan worden bij enig probleem met het vervoer en dat alle eventuele vorderingen zullen worden doorgestuurd naar de Transport Leverancier.
 • Taxiconnect.nl zal echter alle redelijke inspanningen leveren om de klant te helpen bij het oplossen van problemen of klachten binnen 48 uur. Klachten moeten altijd binnen 14 dagen worden gemeld, anders kunnen ze niet meer worden verwerkt.

Beschikbaarheid van diensten

 • Taxiconnect.nl is gemachtigd namens de Transport Leverancier om iedere door u geplaatste reservering te weigeren.
 • Wij garanderen geen succesvolle toewijzing van een Transport Leverancier bij een reserveringsaanvraag.
 • Alle in de website opgegeven informatie is te goeder trouw en geacht juist te zijn op het moment van afdrukken.
 • Taxiconnect.nl zal niet verantwoordelijk zijn voor enige onnauwkeurigheden als het gevolg van verouderde informatie, welke niet aan de Transport Leverancier is doorgegeven.
 • Taxiconnect.nl is niet verantwoordelijk voor fouten die zijn gemaakt bij de boeking door de klant, vergelijk altijd uw boekingsgegevens met de ontvangstbevestiging van uw Transport Leverancier.
 • Taxiconnect.nl is niet verantwoordelijk voor extra kosten en/ of schade als Taxiconnect.nl geen bestuurder aan uw boeking kon toewijzen en daarom de reis moest annuleren.

Transport Service

 • De route van of naar de plaats van bestemming kan niet worden gegarandeerd en Google Maps welke op onze website wordt afgebeeld is uitsluitend voor informatieve doeleinden. Hoewel er redelijke inspanning wordt geleverd om de ophaaltijden te respecteren, zijn ze niet gegarandeerd.
  Ongebruikte transfers worden niet terugbetaald en alternatieve transportkosten worden niet vergoed, tenzij vooraf goedgekeurd door een Customer Service Center lid van ons team. Als u bevoegd bent om alternatief vervoer te nemen, zorg er dan voor dat u een ontvangstbewijs/factuur ontvangt en leg dit voor aan onze Customer Service Center ter beoordeling. Er is geen uitkering verschuldigd voor declaraties van reizen zonder geldige ingediende kwitanties.
 • Voor aankomst transfers, zal uw Transport Leverancier bij aankomst tot een maximum van 90 minuten na actuele landingstijd op u wachten. Bij vertrek, zal uw Transport Leverancier wachten bij het ophaaladres voor een maximum van 20 minuten na de opgegeven ophaaltijd. Als u uw Transport Leverancier vraagt om na deze tijden te wachten, houd er dan rekening mee dat er mogelijk achttarieven rechtstreeks in rekening worden gebracht door uw Transport Leverancier. Als u de wachtkosten niet wilt betalen, heeft de bestuurder het recht om te vertrekken. Ongebruikte transfers worden niet terugbetaald en alternatieve transportkosten worden niet vergoed.
 • Taxiconnect.nl kan kosten aan de klant in rekening brengen als de informatie
  niet overeenkomt met de informatie die is opgegeven in de boeking.
 • U bent verantwoordelijk voor het controleren van de afgesproken ophaaltijd en om ervoor te zorgen dat uw aankomsttijd minstens 10 minuten zal zijn, vóór de check-in balie geopend is (niet sluit) en in geen geval minder dan twee uur voorafgaand aan de geplande vertrektijd. Taxiconnect.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten door de vlucht te missen als de klant de ophaaltijd te kort heeft gepland voor de vertrektijd van de vlucht.
 • Als u de bestuurder niet kunt vinden op de luchthaven of op het adres, als u niet zeker bent over het ontmoetingspunt, of als er ongemak is, neem dan contact op met uw bestuurder. Als u de bestuurder niet kunt bereiken, belt u onze Contact Center (contact nummer staat op uw boekingsvoucher) en Taxiconnect.nl zal u onmiddellijk helpen. Als u besluit de luchthaven of het ophaaladres te verlaten en ons na de transfer een e-mail te sturen of te bellen kan Taxiconnect.nl u niet meer op de juiste manier helpen. Klachten moeten altijd binnen 14 dagen worden gemeld, anders kunnen ze niet meer worden verwerkt.
 • De chauffeur zal u ophalen en zet u zo dicht mogelijk bij de opgegeven adressen af. In het geval dat de toegang via een conventionele route wordt afgesloten, als gevolg van weersomstandigheden, verkeersongevallen enz., zal de bestuurder op uw uitdrukkelijke verzoek, gebruik maken van een langere route om de afgesproken bestemming te bereiken, maar in zulke gevallen kunt u aansprakelijk worden gesteld voor enige bijkomende kosten.
 • Hoewel we ernaar streven om bevestigingen te bieden via sms-berichten, is deze dienst afhankelijk van telefoonnetwerken die buiten onze macht vallen. Als een SMS-bericht verloren raakt of vertraagd is, zal de klant gebruik moeten maken van informatie welke wordt verstrekt door e-mail of via ‘Uw Boeking’ te vinden op onze Website.
 • Door verkeer op de weg of vertragingen tijdens een eerder transport kan het voorkomen dat de chauffeur een kleine vertraging oploopt tijdens uw ophaling. Taxiconnect.nl vraagt om uw geduld en past een maximum 15 minuten vertraging toe.

Betaling

 • Er is enkel maar 1 mogelijkheid om uw reservering te betalen: Een volledige betaling tijdens het online reserveren.

Wijzigingen en annuleringen door u

 • Eventuele wijzigingen in de transfer gegevens, moeten worden aangevraagd via de rubriek ‘Uw Boeking’ via de website te bereiken, voorafgaand aan de datum van de reis en zal pas definitief zijn nadat uw aanvraag is gecheckt met de Transport Leverancier en aan u is bevestigd via e-mail.
 • Indien de annulering plaatsvindt 48 uur voor de aanvangstijd van het vervoer (zoals vermeld op de voucher) bedragen de annuleringskosten 0% van de initiële boekingsprijs.
 • Indien de annulering plaatsvindt tussen 48 tot 24 uur voor de aanvangstijd van het vervoer (zoals vermeld op de voucher) bedragen de annuleringskosten 50% van de initiële boekingsprijs.
 • Indien de annulering plaatsvindt tussen 48 tot 24 uur voor de aanvangstijd van het vervoer (zoals vermeld op de voucher) bedragen de annuleringskosten 50% van de initiële boekingsprijs.
 • Als de klant de overdracht niet nodig heeft op de datum en tijd die zijn toegevoegd aan de reservering, is het altijd mogelijk om onze klantenservice te vragen om een wijziging te maken. Taxiconnect.nl zal hun best doen om een bestuurder voor de gewijzigde boeking te vinden. Het zal altijd afhangen van beschikbaarheid. Als de wijziging op dezelfde dag plaatsvindt, worden nieuwe boekingskosten in rekening gebracht. Als de klant besluit de overdracht te annuleren, wordt de boeking als een annulering binnen 24 uur beschouwd.
 • Als de klant geen gebruik kan maken van de boeking vanwege het missen van zijn vlucht, geannuleerde vlucht, gewijzigde airport of andere onvoorziene omstandigheden, wordt dit beschouwd als een annulering binnen 24 uur. Taxiconnect.nl is niet verantwoordelijk voor extra kosten. De klant moet een nieuwe boeking maken als hij nog wil worden opgehaald.

Wijzigingen en annuleringen door Taxiconnect.nl

 • We doen ons uiterste best om (binnen alle redelijk- en billijkheid) te voldoen aan uw voertuigvoorkeuren, maar we kunnen mogelijk genoodzaakt zijn een ander voertuig in te zetten wegens functionele of veiligheidsredenen. Indien we genoodzaakt zijn uw boeking om te zetten naar een andere (lagere) categorie of een kleiner voertuig waarvoor een lager tarief beschikbaar is, zullen we het verschil in de tarieven vergoeden.
 • In zeer zeldzame gevallen bestaat de mogelijkheid dat Taxiconnect.nl uw rit moet annuleren. U ontvangt een terugbetaling van 100% (die binnen 30 dagen wordt betaald). Taxiconnect.nl zal echter alle redelijke inspanningen doen om te proberen geschikte alternatieven te vinden voor elke bevestigde boeking die vervolgens door ons wordt geannuleerd. Als om deze reden de klant een ander transport moet nemen, wordt de boeking die door Taxiconnect.nl is gemaakt aan de klant terugbetaald. Taxiconnect.nl is echter niet verantwoordelijk voor bijkomende kosten voor dit alternatieve ransport of andere kosten die voortvloeien uit de annulering van de rit
 • Wanneer er in een stad een taxistaking is, zal Taxiconnect.nl onmiddellijk doorgaan met de annulering en terugbetaling van 100% van de reservering. De Klant kan ook vragen om een herplaatsing van de overdracht voor een andere datum en tijd. Taxiconnect.nl is niet verantwoordelijk voor extra kosten voor ander alternatieve transport.

Wijzigingen en annuleringen door de transport leverancier

 • In geval van een (vlucht) vertraging> 1 uur van de klant, heeft uw Transport Leverancier het recht om de boeking te annuleren of de extra wachttijd (> 1 uur) in rekening te brengen. In geval van annulering door de bestuurder, wordt het volledige door de klant betaalde bedrag terugbetaald. Taxiconnect.nl is niet verantwoordelijk voor extra kosten voor alternatieve transport.
 • Als uw vlucht wordt geannuleerd, neem dan zo snel mogelijk contact op met onze klantenservice. Als er voldoende tijd is, zal Taxiconnect.nl al het mogelijke doen om uw transport opnieuw in te plannen met de nieuwe vluchtgegevens. Als uw Transport Leverancier echter onderweg is of al op de luchthaven op u wacht, wordt uw boeking als voltooid beschouwd.
 • Taxiconnect.nl zal u zo snel als redelijkerwijs mogelijk informeren als uw Transport Leverancier uw boeking aanzienlijk moet wijzigen of moet annuleren. Taxiconnect.nl zal ook alle redelijke inspanningen doen om zonder extra kosten een alternatief geschikt stuurprogramma voor u te vinden.

Restitutie beleid

 • Alle annuleringen van contracten dienen schriftelijk per e-mail aan onze klantenservice worden gestuurd.
 • Restituties worden binnen 30 dagen betaald.
 • Als de klant of bestuurder een klacht indient die een terugbetaling van een boeking omvat, zal Taxiconnect.nl een onderzoek starten en naar informatie aan beide kanten zoeken. Dit geeft Taxiconnect.nl 48 uur om beide partijen te beantwoorden met een toelichting.
 • Als Taxiconnect.nl uw annuleringsverzoek meer dan 48 uur vóór de geplande ophaaltijd ontvangt van de boeking die u wilt annuleren, wordt het totale betaalde bedrag voor deze overdracht terugbetaald. Uw betaling wordt niet terugbetaald voor annuleringen die minder dan 24 uur na het geplande tijdstip van de overdracht die u wenst te annuleren ontvangen zijn.

Kinderstoeltjes

 • Elk land heeft verschillende regels en voorschriften met betrekking tot het gebruik van baby- en kinderzitjes.
 • Kinderzitjes/ babyzitjes worden verstrekt indien geboekt wanneer mogelijk, maar er kunnen zich gevallen voordoen waarin dergelijke zitplaatsen niet kunnen worden verstrekt. In dergelijke gevallen heeft u recht op een volledige terugbetaling voor niet geleverde stoelen. Als u niet wilt reizen in het geval dat er geen kinder-/ babyzitjes worden meegeleverd, vragen wij u om uw eigen zitjes mee te nemen.
 • Als er ongemak is met het baby- / stoelverhoger op het moment van ophalen en u kunt dit niet oplossen met uw Transport Leverancier, neem dan contact op met onze klantenservice.

Bagage

 • Onze prijzen zijn inclusief één tas of koffer per passagiersstoel (gebaseerd op een maximale grootte van 158 cm, lengte + breedte + hoogte) per stuk. Alle bagage moet worden aangegeven wanneer de boeking wordt gemaakt. Kleinere artikelen die in de passagiersruimte passen (bijv. Een laptoptas, handtas of kleine schoudertas) hoeven niet te worden aangegeven. De passagier is aansprakelijk voor alle gemaakte kosten als extra voertuigen nodig zijn om niet-aangegeven overtollige speciale of extra bagage te vervoeren.
 • Als de klant handbagage heeft die niet in de voetruimte van de passagier past, moet deze worden toegevoegd aan opmerkingen die de grootte en breedte van elk item specificeren.
 • Extra bagage en grote voorwerpen kunnen rechtstreeks door de bestuurder in rekening worden gebracht mits deze niet vermeld staan in de boeking.
 • Speciale bagage en huisdieren moeten worden vermeld in de opmerkingen tijdens het maken van de boeking, zodat uw Transport Leverancier het juiste voertuig kan leveren.
 • Neem contact op met de klantenservice van Taxiconnect.nl voor meer informatie.

Contact

 • Alle contactgegevens in verband met de wijziging van de gegevens van uw reservering moeten per e-mail of via de rubriek ‘Uw Boeking’ worden aangevraagd (te bereiken via onze site).
 • Het is essentieel om te controleren of het e-mailadres dat u heeft opgegeven correct is en dat u alle inkomende e-mails tot aan de tijd van uw Transfer ontvangt en leest.
 • In het geval van de onvermijdelijke veranderingen in het contract, zullen wij u op de hoogte brengen door u te mailen naar het door u opgegeven emailadres op het moment van het maken van de boeking, de handeling van het verzenden van deze e-mail wordt beschouwd als bewijs van ontvangst door u. Hetzelfde systeem geldt voor alle andere adviserende e-mails die wij naar u sturen.
 • Als u om welke reden dan ook niet aanwezig bent op het ophaalpunt binnen een redelijk termijn, na de geplande tijd vermeld op uw voucher, zal uw Transport Leverancier proberen contact met u op te nemen op het mobiele telefoonnummer welke u heeft verstrekt. Uw chauffeur wacht 90 minuten na aankomst ophaaltijd en 20 minuten bij het ophalen van het adres.
 • Als het niet mogelijk is om u te bereiken omdat u ons niet heeft voorzien van een operationeel mobiel telefoonnummer op het moment van boeken, heeft u geen of slechte verbinding, geen signaal, geactiveerd voicemail of het gesprek kan niet worden beantwoord, zal de dienst niet worden verstrekt, de Transport Leverancier is ontheven van de verplichtingen en een terugbetaling zal dan niet verschuldigd zijn.
 • Als u een boeking voor een ophaling aan een haven heeft gemaakt, vraagt Taxiconnect.nl u vriendelijk om de cruiselijn en de scheepsnaam in het opmerkingenveld van de boeking te plaatsen. Als de aankomsttijd niet overeenkomt met de tijd in de boeking, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw Transport Leverancier. Als u hem niet kunt bereiken, moet u ons klantenservice team bellen. Als u geen mobiel bereik heeft, kunt u aan boord bellen bij de gastenservice.

Overmacht

 • Taxiconnect.nl en uw Transport Leverancier kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen, veranderingen of annuleringen van de service door overmacht, of door andere omstandigheden die niet te overzien of buiten het bereik van de Transport Leverancier zijn.

Talen

 • Taxiconnect.nl probeert u te helpen in de gewenste taal. Onze klantenservice en e-mailondersteuning zijn 24/7 beschikbaar.
 • Alhoewel Taxiconnect.nl veel zorg besteedt aan de kwaliteit van de vertalingen van de website en algemene voorwaarden, zal bij discrepantie de Nederlands taal prevaleren.

Website

 • Copyrights, trademarks en ander intellectueel eigendom van de website zijn beschermd bij nationaal en internationale wetten.
 • Afbeeldingen van de transport opties getoond (tijdens het maken van de boeking) zijn alleen indicatief. Kleur, merk of model kunnen afwijken van de getoonde afbeeldingen.

Geschillen

 • Op al deze Algemene Voorwaarden is de Nederlandse wet van toepassing.
 • De schikking van eventuele geschillen tussen u en Taxiconnect.nl vallen onder de Nederlandse jurisdictie in de rechtbanken van Amsterdam